ايران، تهران
telegram:@mrezash94
reyhoo at gmail dot com

قواعد بانک‎هاي اطلاعاتي رابطه‎اي

وب سايت شخصي محمدرضا شكري

قواعد بانک‎های اطلاعاتی رابطه‎ای

نوشته: محمد رضا شکری
سطح مقاله: متوسط
قابل کاربرد در: مایکروسافت اکسس، تمام نگارش ها

در این مقاله به مبحث بسیار مهم رابطه در بانک اطلاعاتی اکسس خواهیم پرداخت. دو جدول که در یک یا چند کلید با هم مشترک باشند مرتبط خوانده می‎شوند.
با استفاده از روابط می‎توان داده‎های تکراری را حذف کرد و آنچه که در رکورهای مختلفی تکرار می‎شد را به تنها یک رکورد در جدول دیگری انتقال داد که با جدول اولیه در ارتباط است.
بعد از آنکه روابط بین جدول‎ها مشخص شد می‎توان فرم‎ها، پرس و جوها و گزارش‎هایی ساخت که از ترکیب داده‎های مختلف، نتیجه مورد نظر ما را بسازند.
به بانک اطلاعاتی که بین جداول آن رابطه برقرار باشد ”بانک اطلاعاتی رابطه‎ای“ گفته می‎شود.

قواعد بانک‎های اطلاعاتی رابطه‎ای

قواعد جدول‎ها
هر جدول باید تنها اطلاعات یک موضوع را ذخیره کند. مشتریها، کارمندان، اختراعات و یا رویدادهایی مانند سفارش‎ها، قرارهای ملاقات و…

مفهوم کلید برای منحصر به فرد ساختن رکوردها
برای استفاده از خاصیت جدول‎های مرتبط در اکسس، هر رکورد از جدول باید دارای یک خصوصیت منحصر به فرد باشد. به طور معمول برخی رکوردهای جدول‎ها دارای این خصوصیت هستند که به آنها کلید طبیعی گفته می‎شود، برای مثال کدملی در جدول مشتریان و یا شابک در جدول کتاب‎ها.
از بین کلیدهای طبیعی معمولا یکی را که دارای خصوصیات منحصر به فرد بودن، متغیر نبودن و کوتاه بودن باشد را به عنوان کلید انتخاب می‎کنیم که به آن کلید اصلی گفته می‎شود. این کلید معمولاً به عنوان اولین فیلد در جدول قرار می گیرد و برقرارکننده رابطه با سایر جدول‎ها می‎باشد. به ندرت لازم می شود بیش از یک فیلد را به عنوان کلید اصلی جدول انتخاب کنیم.
برای تعیین کلید یا کلید های اصلی در یک جدول، پس از انتخاب فیلد یا فیلدهای مورد نظر روی عنوان آنها کلیک راست نموده و از منوی میانبر Primary Key را انتخاب می کنیم.
اگر زمانی به این نتیجه برسیم که هیچ فیلدی از جدول نمی‎تواند منحصر به فرد باشد، تغییر نکند و کوتاه باشد، کلید اصلی را با استفاده از AutoNumber و یا روش‎های دیگر ایجاد می‎کنیم. به این کلیدها کلید ساختگی گفته می‎شود.

مفهوم کلید خارجی
کلید خارجی در یک جدول فیلدی است که به کلید اصلی در جدول دیگری مرتبط است. مثلاً ”کد مشتری“ می‎تواند کلید اصلی در جدول ”مشتریان“ باشد و کلید خارجی در جدول ”سفارشات“.

کدمطلب: ۲۰۱