ايران، تهران
telegram:@mrezash94
reyhoo at gmail dot com

رابطه يك به چند بين جدول ها در مايكروسافت اكسس

وب سايت شخصي محمدرضا شكري

رابطه یک به چند بین جدول ها در مایکروسافت اکسس

نوشته : محمد رضا شکری
سطح مقاله: متوسط
قابل کاربرد در: تمامی نسخه های مایکروسافت اکسس

معمول‎ترین نوع ارتباط بین جداول است. در این حالت یک رکورد از یک جدول می‎تواند با چندین رکورد از جدول دیگری مرتبط باشد. نمونه آن جدول مشتریها و سفارش‎هاست که در آن هر مشتری می‎تواند چند سفارش داشته باشد و هر سفارش در جدول سفارش‎ها می‎تواند تنها به یک مشتری از جدول مشتریها تعلق داشته باشد. فیلدی که در طرف یکه ارتباط یک به چند عامل ارتباط با جدول دوم است باید کلید اصلی باشد. چون اگر اینطور نباشد مشخص نخواهد شد که رکوردهای جدول دوم به کدام رکورد از جدول اول تعلق دارند.

کد:۲۰۲