ايران، تهران
telegram:@mrezash94
reyhoo at gmail dot com

قاعده اعتبارسنجي چيست

وب سايت شخصي محمدرضا شكري

قاعده اعتبارسنجی چیست

قاعده اعتبارسنجی یا Validation Rule، قانونی است که مشخص می‎کند چه اطلاعاتی می‎توانند در یک فیلد وارد شوند. برای مثال اگر لازم باشد در فیلدی نام استان وارد شود، می‎توانید قاعده اعتبارسنجی خاصی را برایش تنظیم کنید. مثلاً اینکه در فیلد نام استان، باید دو حرف اول آن وارد شود. قوانین اعتبارسنجی می توانند ساده یا بسیار پیچیده باشند.

لینک مطلب در سایت reyhoo:
http://bit.ly/2MTgNoX
کد مطلب: ۱۰۶