ایجاد محدودیت ساعتی برای کاربران در TMG 2010

نوشته: محمد رضا شکری قابل استفاده در: Forefront TMG (ISA) 2010 سطح مقاله: پیشرفته یکی از معمولترین سوالات امروز در سازمانهای مختلف نحوه محدود کردن زمان اتصال به اینترنت است. در این مقاله قصد دارم در برنامه TMG 2010 نحوه این کار را توضیح دهم. البته برای استفاده از این مقاله آشنایی ابتدایی با TMG…
Read more